Dekarbonizace - regenerace motoru vašeho vozu.

Při provozu vašeho vozidla se jeho motor v důsledku spalování paliva a částečně i provozních maziv začne postupně zanášet tzv. karbonovými úsadami. Tyto úsady postupně zanášejí všechny důležité díly v motorovém prostoru jako ventily, vstřikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém s katalyzátorem a dále působí jako abrazivní materiál, který zvyšuje opotřebení stěn válců a kluzných ploch ložisek. Následek těchto příčin pak způsobuje pokles kompresních tlaků a tím i výkonu motoru, nepravidelné spalování, klepání motoru nebo zhoršené startování.

Řešení těchto problémů nabízí tzv. dekarbonizace. Tento proces regenerace spalovacích motorů, který za pomoci speciálně vyvinutých chemicko-technických kapalin odstraní karbonové úsady, vyvinuli technici americké společnosti BG Products, INC. Tyto přípravky neobsahují alkohol a nejsou to aditiva. Jejich aplikace je tak nutná vždy při výskytů obtíží (snížený výkon, zhoršené emise, zvýšená spotřeba paliva atd.)

Důsledky dekarbonizace jsou především:

 • Čisté sací a výfukové ventily
 • Odstranění úsad ze spalovacího prostoru
 • Čisté vstřikovací trysky
 • Čistý spalovací prostor
 • Zajištění správného poměru mezi nasávaným vzduchem a palivem

 

Okamžitý účinek procesu dekarbonizace:

 • Snížení emisí
 • Navrácení původního výkonu a kompresních tlaků
 • Obnovení funkce vstřikovacích trysek
 • Odstranění problémů při startování nebo nepravidelného chodu motoru
 • Snížení spotřeby paliva
 • Celkové vyvážení chodu motoru

 

Proces dekarbonizace vyčistí tyto části:

 • Palivový okruh
 • Vstřikovací čerpadlo a trysky
 • Škrtící klapku a celý systém sání
 • Plochu ventilů a ventilových sedel
 • Výfukový systém, lambda sondu, katalyzátor
 • EGR ventil a EGR systém
 • Filtr pevných částic DPF
 • Pístní kroužky válců motoru
 • Systém mazání – olejové okruh